RSS
当前位置 :一起过>生活知识>

澳门葡京博彩娱乐平台

2分利指的是月息,也就是月利率为2%

假设借2万元,期限为一年。

1.私人间的借贷,用单利计算利息。银行存款就是单利法

利息=本金×利率×期限

一年利息=20000×2%×12= 4800元

2.高利贷公司,用复利计算利息,也就是利滚利

复利计算利息,公式为:

F=P×(1+i)N(次方)     F:复利终值

                     P:本金

                     i:利率

                     N:利率获取时间的整数倍(www.destrictedfilms.com 一起过)

本利和=20000×(1+2%)^12= 25364.84元

一年利息=25364.84-20000= 5364.84元

[时间:2013-07-20]
相关文章